Verslagen zijn geschikt om door een breder publiek te lezen
Voorbeelden: ondernemingsraadverslagen en verslagen van
projectgroepbijeenkomsten met meer disciplines.

Verslagen zijn door de eigen organisatie direct om te zetten naar
beleidsnota’s en/of werkplannen

Voorbeelden: brainstormsessies, hoorzittingen, audits, workshops, etc.

Discussies hoeven niet herhaald te worden
Voorbeelden: deelnemers aan een periodiek overleg (projectgroep, werkgroep, managementteam, bestuurder) die een keer verhinderd zijn beschikken via het verslag over een goed overzicht.

Verslagen zijn helder, objectief en onafhankelijk
Voorbeelden: beoordelings-/of functioneringsgesprekken, hoorzittingen, bijeenkomsten klachtencommissie, cliëntenvertrouwenspersoon, e.d.

Kosten zijn van meet af aan bekend
Voorbeeld: in vooroverleg wordt bepaald welke verslagvorm is gewenst (format, uitgebreid, op onderwerp, woordelijk, ...). Dan wordt de offerte opgesteld en na wederzijds akkoord wordt de opdracht aanvaard.
  Van ’t Hoffstraat 31
6706 KG Wageningen
M 06 - 42409314
E dhpwijnen@hetnet.nl