Opdrachtgevers

Deze lijst is niet uitputtend en referenties
worden op aanvraag verstrekt

 • Gemeente en stadsdelen Amsterdam
 • Provinciale Staten Noord-Holland
 • Gemeente Arnhem
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Cordaan Zorgaanbieder Amsterdam
 • Nederlandse Vereniging van Somatherapeuten
 • Huisartsenpost ‘De Gelderse Vallei’
 • Tweede Kamer der Staten Generaal
 • Zorgverzekeraar Menzis, Wageningen
 • Wagenings Ondernemers Contact, Wageningen
 • Diverse ondernemingsraden
 •   Van ’t Hoffstraat 31
  6706 KG Wageningen
  M 06 - 42409314
  E dhpwijnen@hetnet.nl